Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Vergi Pratik Bilgiler

Ana Sayfa » Genel » Vergi Pratik Bilgiler

BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gelir Vergisi Tarifesi
Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranları
Yeniden Değerlendirme Oranları, Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)
Bazı Damga Vergisi Oranları
Gelir Vergisi Stopaj Oranları
Harçlar
Aylık Gecikme ve Tecil Faizi Oranları
Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352)
Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)
GVK İstisnalar ve Hadleri
Beyannamelerin Beyan Ve Ödeme Günleri
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Ek Mali Tabloları Düzenleme Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (Yİ-ÜFE AYLIK & YILLIK)
Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)
KDV Kod Listesinin Anlamları
Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi
Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller
Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması
* Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler
* Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler
Geçici İlmühaber ve Örneği
Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı
Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti
Vergi Levhası Tasdiki
Defter Tutma Hadleri
Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)
Beyanname İmzalatma Zorunluluğu
Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler
Amortisman Oranları