Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

• 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak.

• Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.Maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek.

• Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek.

• Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.

• Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması

• Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine uygunluğunun takibi,

• Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,

• Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),

• Sabit kıymetlere yönelik hizmetler

• Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü

• Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

• Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

• Muhasebe organizasyonunun kurulması,

• Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri

DİĞER HİZMETLERİMİZ
Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler
Bordrolama ve İşçi Özlük İşlemleri hizmetlerimiz
Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri
Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
Mali Hukuk Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Resmi Bilirkişilik