Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte, bu tür konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.

• Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri

• Hukuki açıdan vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirmesi

• Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,

• Vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dilekçelerin hazırlanması, Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti,

• Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,

• İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti

• Vergi Hukuku ve Vergi Planlamasına yönelik Danışmanlık hizmetleri

• İnceleme başlamadan önce gerekli ön hazırlıkların yapılması,

• İncelemede ibraz edilecek defter ve belgelerin eksiksiz olmasının sağlanması,

• İnceleme süreci ile ilgili olarak mükellefin sürekli olarak bilgilendirilmesi,

• İnceleme tutanaklarının değerlendirilmesi,

• Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma ile ilgili olarak mükellefe gerekli desteğin verilmesi,

• Uzlaşmanın sağlanamaması halinde gerek ilk derece mahkemesi ve gerekse temyiz merciinde davanın takip edilmesi.

DİĞER HİZMETLERİMİZ
Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler
Bordrolama ve İşçi Özlük İşlemleri hizmetlerimiz
Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
Mali Hukuk Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Resmi Bilirkişilik