Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri

Amacımız, vergiyi bir işletme faaliyeti olarak yönetmenizde size yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda vergi yükünde azalma doğurabilecek konular gözden geçirilecek, bize ilettiğiniz tereddütlerinizle ilgili çözümler önerilecek, gerekli hususlar en etkin ve süratli şekilde tarafınıza iletilecektir.

Firmamız Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olur.

İşletmelerin en az vergiyi ödeyecek şekilde vergiden kaçınma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla ödenmesi gereken vergilerin vergi mevzuatına uygun olarak hesaplanması ve ödenmesi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Vergi mevzuatı kapsamında şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması. Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini, Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,

Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık.

Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

DİĞER HİZMETLERİMİZ
Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler
Bordrolama ve İşçi Özlük İşlemleri hizmetlerimiz
Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri
Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
Mali Hukuk Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Resmi Bilirkişilik