Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Mali Hukuk Hizmetleri

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Mali Hukuk Hizmetleri

• Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Danışmanlık

• Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili

• Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi

• Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık

• Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık

• Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı

• Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı

• İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı

• Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı

• Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı

• Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı

• Şirket ana sözleşme tadili

• Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı

DİĞER HİZMETLERİMİZ
Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler
Bordrolama ve İşçi Özlük İşlemleri hizmetlerimiz
Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri
Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Resmi Bilirkişilik