Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Torba Yasa Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

Ana Sayfa » Genel » Torba Yasa Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Kapsamında Yapılacak Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

EK:2/A Madde 2 (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:2/B Madde 2 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:2/C Madde 2 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:2/D Madde 18 (6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin)
EK:2/E Madde 18 (6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Mahsuben Ödeme Talebinden Vazgeçenler İçin)
EK:3 Yıllar İtibariyle TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları
EK:4/A Madde 3 (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/B Madde 3 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/C Madde 3 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/D-1 Madde 3/4 (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/D-2 Madde 3/4 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/D-3 Madde 3/4 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:5 Madde 4 (Vergi/Ceza İhbarnamesinde Yer Alan Vergi ve Cezalar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:6/A Madde 5-1-a-1 (Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannamelerin Pişmanlıkla Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:6/B Madde 5-1-a-2 (Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannameler İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:7 Madde 6/1-2 (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)
EK:8 Madde 6/1-3 (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)
EK:9 Madde 6/5-6 (Vergi Artırımı veya Matrah Beyanı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:10 Madde 7/1 (Yılı İçinde Tüm Dönemlere Ait Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:11 Madde 7/2-a,3 (Yılı İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:12 Madde 7/2-b,3 (Yılı İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya Sadece (1) ya da (2) Dönem Beyanname Verenler ile Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:13 Madde 7/2-c (İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:14 Madde8/1-2 (Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:15 Madde 8/3-a,4-a (Serbest Meslek Ödemeleri ve Serbest Meslek Kazancı Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:16 Madde 8/3-a,4-b (Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:17 Madde 8/3-b,4-c Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan hak ediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:18 Madde 8/3-b,4-c Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:19 Madde 8/3-b,4-c Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:20/A Madde 10 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)
EK:20/B Madde 10 (Envanter Listesine İlişkin Dilekçe)
EK:21 Madde 10/5 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
EK:22 Madde 11/2 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (net) Alacaklar İçin Başvuru Dilekçesi
EK: 

LİSTE-I

Madde 2 Yapılandırmaya Konu Olan Araç Sayısının 3’ten Fazla Olması, Yapılandırmaya Konu Olan Borçların 5’ten Fazla Olması ve Dava Sayısının 5’ten Fazla Olması Halinde Kullanılacak Liste
  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?