Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Torba Yasa Kapsamında Silincek Borçlar

Ana Sayfa » Genel » Torba Yasa Kapsamında Silincek Borçlar

110920140833578602056 Torba Yasa Kapsamında Silincek Borçlar

30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının, % 50’sinin bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilmiş ancak ilgilisine tebliğ edilmemiş olan 120 TL’nin (bu tutar dâhil) (yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, daha önce tebliğ edilmiş ise bunların tahsilinden vazgeçilecek.

11 Eylül 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50′si silinecek. Bunun için kalan yüzde 50′nin Torba Yasa’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekiyor.

100 TL’yi Aşmayan Sgk Borcu Silinecek

SGK kapsamındaki işyerlerinin 31 Aralık 2013 öncesine ait ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı, Özel İşlem Vergisi ve Damga Vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı 100 TL’yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası, gecikme zammı silinecek.

50 TL’nin Altındaki Vergi Borçlarına Af

Vergi daireleri tarafından işyerlerinin 31 Aralık 2007 tarihinden önceki dönemlere ait olup 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiş vergi borçlarından 50 TL’yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası ile aslı ödenmiş olmakla birlikte 100 TL’ye kadar olan gecikme cezası silinecek.

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?