Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Muhasebe Neden Önemli?

Ana Sayfa » Genel » Muhasebe Neden Önemli?

edanismanlik-300x175 Muhasebe Neden Önemli?

Muhasebe tarafından sunulacak bilgiler, işletmenin günlük faaliyetlerinin yönetiminde politikasının oluşturulmasında ve çalışmalarının en yüksek etkililik derecesine ulaştırılmasında, yönetime en büyük yardımı sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.Muhasebe bu yönden gerçek sonuçlar ile standartlar arasındaki ilişkileri göstermek, gelecekte yapılması düşünülen faaliyetleri planlamak için bilgiler vermek, işletmenin aksayan yönlerini belirtmek, organizasyonu değerlendirmek, beklenen sonuçları göstermek ve kaçınılması gereken durumları ortaya koymak suretiyle yönetime yön vermeli.

Muhasebe, işletmeyle ilgili ekonomik bilgileri belirler, biriktirir, işler sınıflandırır, özetler ve raporlar.

İşletmelerin karar alma sürecinde bilginin ve dolayısıyla bilgi sisteminin önemi büyüktür.

İşletmelerin günümüz rekabet ortamında karlı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok Muhasebe bilgi sistemlerini çok iyi kurmaları gerekir.

İnsan kaynağı ise muhasebe bilgi sisteminin temelidir. Çünkü muhasebe, uzmanlık bilgisine dayanarak yerine getirilen bir alandır. Dolayısıyla muhasebeci, gerekli uzmanlık bilgisini en iyi şekilde yerine getirecek gerekli donanıma ve donanımı kullanma yeterliliğine sahip olmalıdır.

Günümüzde işletmelerin en önemli sorunlarından biride, sağlıklı muhasebe sistemlerinin olmayışıdır.

Bu durum işletmelerin sağlıklı finansal ve yönetimsel kararları almamalarına sebep olmaktadır.

Önünü göremeyen, bütçe oluşturamayan, finansal raporlar oluşturamayan işletmeler uzun süre ayakta kalamamakta. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bu tür işletmeler kötü süprizlerle karşılaşmaktadırlar.

Muhasebe sistemini kuramayan işletmeler, ürün maliyetlerini belirleyememekte, mali tablolarını hazırlayamamakta, gider ve satış bütçelerini, karlılık analizleri yapamamaktadır.

Unutmamak gerekir ki işletmeler sayısal kararlarla yönetilir. Sayısal verileri ise ancak muhasebe sistemi üretir.