Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Ana Sayfa » Manşet » Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

• 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak.

• Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.Maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek.

• Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek.

• Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.

• Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması

• Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine uygunluğunun takibi,

• Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,

• Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),

• Sabit kıymetlere yönelik hizmetler

• Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü

• Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

• Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

• Muhasebe organizasyonunun kurulması,

• Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri