Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Klasik Vergi Kaçırma Yöntemleri

Ana Sayfa » Blog » Klasik Vergi Kaçırma Yöntemleri

Yazının amacı sanılanın aksine bir “Vergi Kaçakçılık Rehberi” oluşturmak değildir.  Bu listeyi oluştururken ki amacımız, kendini uyanık zannedenlerin bir inceleme anında kolayca ortaya çıkarılabileceğini ortaya koymak ve böylelikle caydırıcılık oluşturmak ve vergi mükelleflerinin gereksiz büyük riskler almalarının önüne geçmektir.

1- Mal ve hizmet satışlarına fatura, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek
2- Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması
3- Cari döneme ait hasılatın sanki sonraki yılın geliriymiş gibi ertesi yıla kaydırılması
4- Envanter kayıtlarında oynanması
5- Şartlar taşınmadığı halde istisnalardan yararlanılması
6- Vergiye tabi işe başlamanın geç bildirilmesi
7- İmal edilen mal miktarının gizlenmesi ve farkın belgesiz satılması
8- Korsan mal üretilmesi ve bunların belgesiz satılması
9- Emlak alım-satımlarında emlağın değerinin altında bildirilmesi
10- Vergiden muaf tutulan vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerde bulunulması
11- İnşaat ve imalat maliyetlerinin gerçek olmayan belgelerle şişirilmesi
12- Satış hasılatının avans ya da teminat gibi gösterilerek gelir (vergi) beyanına dahil edilmemesi
13- İşletmeye ait kaynakların ortaklar tarafından bedelsiz ya da düşük bedelle kullanılması
14- Kargo ve PTT yoluyla yapılan satışların belgelenmemesi
15- Aktifleştirilmesi gereken (dolayısıyla amortisman ayrılmak suretiyle taksitler halinde giderleşecek ödemelerin) bir kerede doğrudan gider olarak dikkate alınması
16- Gelecek döneme ilişkin giderlerin cari döneme işlenmesi: Örn: Peşin ödenen kiralar, sigorta bedelleri vb.
17- Bazı alacakların, gerçekte olmadığı halde şüpheli veya değersiz alacak haline sokulması
18- Fazla (kanunen belirlenen orandan yüksek) amortisman gideri ayrılması
19- Amortismana tabi bir şeyin doğrudan gider yazılması
20- Yapılan, sosyal amaçlı yardımların kanundaki şartları dikkate almaksızın kazançtan düşülmesi
21- Turistik amaçlı gezilerin, yemek, hediye vb. şahsi harcamaların işletme ile ilgili gösterilmesi
22- Kira gelirlerinin gizlenmesi
23- Yüksek oranlı KDV’ye tabi malların satışlarında düşük oranlı KDV’li satışı gibi yazar kasa fişi kesilmesi
24- Değişik sektörlerde faaliyet gösterdiği halde bir kısım faaliyetlerin gizlenmesi suretiyle tek sektörde faaliyet gösteriyor gibi beyanname verilmesi
25- Tek kişi adına vergi kaydı yaptırıp, birkaç kişinin aynı işi ya da değişik işi tek bir kayıt numarası üzerinde yapması
26- Fire oranının olandan daha yüksek gösterilip, gerçek fire farkı ile farkın faturasız satılması
27- Aynı irsaliye ile irsaliyesiz veya irsaliyelerde tahrifat yaparak belgesiz mal sevk edilmesi
28- Kredinin şirkette kullanıyor gibi gösterilip özel işlerde kullanılması
29- KDV veya kurumlar vergisi ödememek için veya gruba dahil şirketlerdeki birikmiş zarar, devreden KDV, daha düşük vergilenme imkanı veren enstrümanlardan (yatırım indirimi gibi) grup içinde karşılıklı mal, hizmet faturaları düzenlenmesi suretiyle yararlanılması
30- Kârın gruptaki zararlı şirkete aktarılması
31- Mal bedelinin kısmen veya tamamen açıktan alınması
32- Şirketin parasının kasada gibi gösterilip ortaklarca kullanılması
33- Damga vergisine tabi işlem ve belgelerin damga vergisine ancak takip amacıyla işlemlere başlandığında tabi tutulması
34- Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle Vergi Kaçırılması
35- Mal veya hizmetin bedelinin faturada “düşük” ya da “yüksek” gösterilmesi
36- Mal veya hizmetin “tanımının” faturada farklılaştırılarak yer alması
37- Gerçekte mal ve hizmet alınmadığı halde alınmış gibi faturalamak veya fatura almak
38- Faturanın üst suretine farklı, alt suretine farklı rakam yazılması
39- Belgelerde tahrifat yapılması
40- Gerçek alıcı, satıcı yerine başka birisinden belge alınması veya alıcıdan başkası adına belge düzenlenmesi
41- Gayri faal ya da ticari faaliyetine son vermiş firmaların faturalarının kullanılması
42- Vasfının veya miktarının veya fiyatının doğru beyan edilmemesi suretiyle ithalat yapılması
43- Kesilen fatura ve fişlerin ticari defterlere eksik geçilmesi, hasılatın eksik (örn: takdim tehir hatası ya da basit toplama hatası yapılmış gibi) toplanarak gösterilmesi
44- Hasılatın defterde tam olmasına, belgeli olmasına (fatura, fiş kesiliyor olmasına) rağmen beyannamede eksik bildirilmesi
45- Beyannamelerde veya ekindeki bilanço veya işletme hesabı özetinde hayali indirilebilir gider veya KDV beyanlarında, kayıtlarda farklı olduğu halde daha yüksek indirilecek KDV gösterilmesi
46- Çalıştırılan kişilerin çalıştıkları gün sayısının eksik gösterilmesi
47- Verilen ücretlerin düşük gösterilmesi
48- Kaçak işçi (yerli-yabancı) çalıştırılması
49- Ortak veya çalışanlara uzun süreli avans verilmiş gibi gösterilmesi
50- Şirket çalışanlarına tahsis edilmiş olan dolayısıyla normal şartlarda ücret olarak vergilenmesi gereken bu işlemin (ödemenin) evin misafirhane olarak gösterilmesi yoluyla vergisiz bırakılması

Kaynak: “Türkiye’de vergi nasıl kaçırılıyor” Zeki Gündüz – Avukat, YMM
https://www.vergiportali.com/doc/vergikacirma.pdf

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?