Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Değişen SGK Prim Oranını Güncellememenin Cezası Nedir?

Ana Sayfa » Genel » Değişen SGK Prim Oranını Güncellememenin Cezası Nedir?

19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesi değiştirilerek bu oran % 2 olarak sabitlenmiştir.

2013/Eylül ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak tüm işyerlerinin kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 2 olarak değiştirilmiştir.

Böylece, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2’ye yükseltilmiş, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan kısa vadeli sigorta kolları primi olan % 3- 6,5 oranı ise tüm işyerleri için % 2’ye düşürmüştür.

Örneğin, asgari ücretli bir işçi için en düşük tehlike sınıfındaki kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 1 olan bir işyerinde 1 Eylül 2013 tarihinden sonra işçi başına 10.21 TL’lik bir artış söz konusu olacaktır.

Bordro parametrelerini değiştirmeyenleri bekleyen tehlike

SGK sistemi kısa vadeli sigorta kolu prim oranını güncellemiştir, tahakkuklar otomatik % 2 olarak çıkacaktır. Muhasebe programlarında kısa vadeli sigorta kolu prim oranını güncellemeyenler doğru SGK Tahakkuku almış olacaklar fakat; bordro, ücret pusulası ve gerekse muhasebe tahakkuk muhasebe kayıtları hatalı olacaktır.

01.09.2013 den önce kısa vadeli sigorta kolu prim oranını %2′den az olanların işveren prim muhasebe kaydı düşük çıkacak. Daha az giderleştirme olacağından vergi matrahı fazla çıkacak.

Kısa vadeli sigorta kolu prim oranını %2′den fazla olanlar için tam tersi olacak, %2′den daha fazla işveren payı tahakkuku yapılacak ve bu da daha fazla maliyete ve daha az vergi ödenmesine sebebiyet verecek.

Gerçekdışı Bordro Düzenlemenin Cezası 3 Yıl Hapis

Vergi Usul Kanunu 359/b göre Vergi Kanunları açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye Sahte Belge denir. Ayrıca Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu miktar ve mahiyet itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelere muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge denir. Ücret Bordroları da buna dahildir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere Kısa vadeli sigorta kolu prim oranını %2 olarak değiştirmeyip yanlış bordro çıkartacakları önemli bir risk beklemektedir. Buna göre, ücret bordrosunu yanlış düzenleyen dolayısıyla düşük vergi gösteren bir mükellef “muhtevası itibariyle yanıltıcı belge düzenlemiş” sayılacak ve bu fiil nedeniyle 18 aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecek.

Fatih ÇOLAK
S.M.Mali Müşavir

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?