Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Bazı Mükelleflerin Vergi Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Ana Sayfa » Genel » Bazı Mükelleflerin Vergi Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

maliye Bazı Mükelleflerin Vergi Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6274 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklik neticesinde 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrası, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının taksit ödeme sürelerini mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatma hususunda yetki verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanmıştır; doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Süreleri uzatılmıştır.

07/04/2012 Tarih 28257 Sayılı Numrası İle Resmi Gazete’de yayınlanan “3 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Süreleri uzatılmı BKK’nın uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

6111 sayılı Kanun kapsamındaki taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılması Kanunen mümkün bulunmamaktadır.

Tebliğde yer alan konu başlıkları,
1- Maliye Bakanlığı Tarafından Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerler ve Süreler
2- Olağanüstü Politik Riskin Gerçekleştiği Tespit Edilen Ülkelerde de Faaliyette Bulunan ve Durumları Mücbir Sebep Hali Kabul Edilen Mükellefler
3- Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi
4-  Bkk İle Ödeme Süresi Uzatılan Taksitlerin 6111 Sayılı Kanunun 19 Uncu Maddesi Karşısındaki Durumu

3 SERİ NO’LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?