Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Asgari Geçim İndirimi Tutarı ve Uygulaması

Ana Sayfa » Blog » Asgari Geçim İndirimi Tutarı ve Uygulaması

2008 yılından itibaren ücretliler için vergi iadesinin yerine “asgari geçim indirimi” uygulaması getirilmiştir.

Ücretleri gerçek usulde belirlenen işçilere ödenecek ücretler için hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları, 2016 yılı asgari ücret tutarına paralel olarak değişmiştir.

Asgari geçim indirimi, 193 sayılı gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine dayanmaktadır. Asgari geçim indirimi ile ilgili asıl uygulama usul ve yöntemleri 265 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğinde yer almaktadır.

Çalışanların özlük dosyalarında mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayında 265 No’lu tebliğ ekinde yer alan “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nu düzenlenmesi gerekmektedir. Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında işverene bilgi vermek zorunda. Bu da “Aile Durumu Bildirimi” ile yapılıyor. Eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli kabul ediliyor.

Azami Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması:
Asgari Geçim İndirimi tutarlarının hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının (2016 yılının tamamı için 1.647 TL x12 =19.764 TL)

•    İşçinin  kendisi için % 50‘si,
•    Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10‘u,
•    Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;
•    İlk iki çocuk için % 7,5,
•    Üçüncü çocuk için % 10,
•    Diğer çocuklar için % 5,  olarak uygulanmaktadır.

2016 yılı için belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanacaktır. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacaktır

Yani 2016 Yılı için  ;
2016 Ocak ayı brüt asgari ücretin yıllık tutarı (1.647 x 12) : 19.764,00 TL
Asgari geçim indirimi oranı (Çalışanın kendisi) : % 50
Asgari geçim indirimi matrahı (19.764 x % 50) : 9.882,00 TL
Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (9.882 x % 15) : 1.482,30 TL
Aylık asgari geçim indirimi tutarı (1.482,30 / 12) : 123,53 TL

Bekâr : 123,53
Evli, Eşin Geliri Olan : 123,53
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk : 142,05
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk : 160,58
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk : 185,29
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk : 197,64
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk : 209,99
Evli, Eşin Geliri Olmayan : 148,23
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk : 166,76
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk : 185,29
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk : 209,99
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk : 209,99
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk : 209,99

Asgari geçim indiriminde özellik arz eden hususlar
•  Çocuk:  Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar.
•  Eş:  aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişiler.
•  Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.
•  Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.
•  Sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır.
•  Gelir Vergisi Kanununun 95. maddesi gereği ücretlerinden vergi tevkifatı yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.
•  Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.
•  Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.
•  Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Eşin ücret dışında ne geliri olursa olsun “çalışmayan ve geliri olmayan eş” olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla eşi ücretli olarak çalışanlar dışındaki bütün ücretliler, eş için asgari geçim indiriminden yararlanabiliyorlar. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkalığı Asgari Geçim İndirimi Sıkça Sorulan Sorular Sayfası

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?