Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri

Ana Sayfa » Genel » 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Kapsamında Yapılacak Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

6111 Ek Listesi

Ek:1-a 5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi ile eksik işçilik, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-b 5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-c 5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-d 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan İPC borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-e 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına ilişkin prim ve İPC borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-f

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu

doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-g 5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-h 5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası SGDP borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-ı İsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-j 2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-k Kira alacakları için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-l Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-m 5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
Ek:1-n

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
EK:2 TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste xls 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
EK:3 Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
EK:4 Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
EK:5 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
EK:6 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
EK:7 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı doc 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri pdf 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?