Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

2014 Yılında Faturalarda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

Ana Sayfa » Genel » 2014 Yılında Faturalarda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 39. maddesinin ikinci fıkrasının iki, üç ve dördüncü cümlelerinde yer alan düzenlemeye göre şeffaflığın sağlanması amacıyla tacirin işletmesiyle ilgili olarak;

• Ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi oluşturma yükümlülüğü varsa tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi,
• Sayılan bilgilerin internet sitesinde yayınlanması,
• İnternet sitesinde ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarlarının, limited şirketlerde müdürlerin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarlarının yayımlanması,

gerekmektedir.

Ayrıca, ticaret sicil müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir.

1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasının) ve ticari işletmenin merkezinin (bağımsız denetime tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri, 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

MERSİS numarası aşağıdaki linkten sorgulanmaktadır.
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Mersis/%C5%9EirketSorgulama/tabid/64/ctl/DistuzelKisilikArama/mid/407/Default.aspx

Ayrıca ilgili maddeye uyulmaması halinde 2014 yılı için 2.240 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Ticaret Kanunun’da Tacir, “bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi” olarak tanımlanmış ve Ticari İşletme olarak “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan işletme” olarak ifade edilmiştir.

Esnaf işletmesi ile ticari işletme arasındaki sınırı belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Yürürlükte 18/06/2007 tarihli ve 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği;

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 177’nci maddesinin,
• 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı parasal limitlerin yarısını,
• 2 numaralı bendinde yazılı parasal limitlerin tamamını,
aşmayanlar esnaf ve sanatkar sayılmaktadır.

Sonuç olarak esnaf işletmesi sınırları içinde olan yanı İşletme Defteri tutanlar haricindekiler Türk Ticaret Kanunu gereği Tacir olarak nitelendirilmektedir. Tacirler 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için halinde 2014 yılı için 2.240 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Fatih ÇOLAK
S.M. Mali Müşavir
fatih@fatihcolak.net

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?