Hoşgeldiniz. Bugün

6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri

Ana Sayfa » Genel » 6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Kapsamında Yapılacak Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

6111 Ek Listesi

Ek:1-a 5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi ile eksik işçilik, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçları için başvuru formu
Ek:1-b 5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru formu
Ek:1-c 5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu
Ek:1-d 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan İPC borçları için başvuru formu
Ek:1-e 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına ilişkin prim ve İPC borçları için başvuru formu
Ek:1-f

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu

Ek:1-g 5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu
Ek:1-h 5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası SGDP borçları için başvuru formu
Ek:1-ı İsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu
Ek:1-j 2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu
Ek:1-k Kira alacakları için başvuru formu
Ek:1-l Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu
Ek:1-m 5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu
Ek:1-n

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

EK:2 TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste
EK:3 Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu
EK:4 Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname
EK:5 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname
EK:6 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname
EK:7 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı
890 Görüntüleme

İlgili Terimler :

Facebook'ta Biz