Hoşgeldiniz. Bugün

Manşet

Ana Sayfa » Manşet
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler

05.12.2015 Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler

• İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklere ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri, • Şirketlerin taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalarda, şirketin hukuk birimine teknik konularda danışmanlık hizmetleri, • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim […]

Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

05.12.2015 Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

• 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak. • Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.Maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek. • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek. • Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek. • Türk mevzuatına uygun […]

Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri

05.12.2015 Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri

Amacımız, vergiyi bir işletme faaliyeti olarak yönetirken size yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda vergi yükünde azalma doğurabilecek konular gözden geçirilecek, bize ilettiğiniz tereddütlerinizle ilgili çözümler önerilecek, gerekli hususlar en etkin ve süratli şekilde tarafınıza iletilecektir. Firmamız Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda […]

Muhasebe Neden Önemli?

08.04.2014 Muhasebe Neden Önemli?

Muhasebe sistemini kuramayan işletmeler, ürün maliyetlerini belirleyememekte, mali tablolarını hazırlayamamakta, gider ve satış bütçelerini, karlılık analizleri yapamamaktadır.

Facebook'ta Biz