Yeni Türk Ticaret Kanunu
Galata Denetim Mali Müşavirlik

En Son Yazılar

Ticari Defter Tasdiklerinizi Unutmayın! Hapse Girebilirsiniz

2015 yılında kullanılacak tasdike tabi yasal defterler 31.12.2014 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Vergi mükelleflerinin mali mevzuat konusundaki bilgi noksanlıkları ve ihmalleri vergisel riskler, hatta hapis cezası riski getirmektedir.

Sanatçıların Sosyal Güvenliği

Sanatçıların sigortalılıkları ile ilgili temel düzenleme 5510 sayılı Kanun’da yapılmıştır. Buna göre bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (eski SSK) kapsamında, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ise (b) bendi (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmıştır.

İşçinin İmzalayacağı İbraname Hangi Şartlarda Geçerlidir?

- İbranamenin yazılı olması,
– İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
– İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
– Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır.

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi – 2014

Kira gelirlerinin, elde edildiği yılı izleyen yılın Mart ayının 1’i ila 25’i arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 2014 yılında konut veya işyerinden kira geliri elde eden gerçek kişilerin karşı karşıya oldukları güçlükleri aşmalarında kendilerine yardımcı olacak rehber.

  • Facebookta Bizi Takip Edin