Yeni Türk Ticaret Kanunu
Galata Denetim Mali Müşavirlik

En Son Yazılar

Torba Yasa Kapsamında Silincek Borçlar

Eski veya küçük cezalara af. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Torba Kanun Kapsamında Silincek Borçlar.

Torba Yasa Vergi, SSK ve Bağ-Kur affı

Torba Kanun 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete’nin 11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SGK İdari Para Cezaları ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

SGK İdari Para Cezalarının peşin ödenmesi halinde yapılan %25 tutarındaki indirimin itiraz veya dava sonucunda haksız çıkma durumunda geri alınması yönündeki uygulama, hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Sgk İdari Para Cezalarınına itiraz ve Dava Açma

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı önce kuruma itiraz edilir daha sonra idare mahkemesine başvurulur.