Yeni Türk Ticaret Kanunu
Galata Denetim Mali Müşavirlik

En Son Yazılar

İs hukuku denetimlerine hazır mısınız?

İs hukuku denetimlerine hazır mısınız? İş hukuku denetimleri firmanızı zor durumda bırakabilir. İş sözleşmeleriniz mevzuata uygun mu? Özlük dosyaları gerekli belgeleri içeriyor mu? Çalışma süreleri mevzuata uygun mu? Ücretin hesabı ve ücret kayıtları mevzuata uygun mu? Yıllık ücretli izinler ve izin kayıtları usulüne uygun mu? İstifa dilekçesi, fesih bildirimi, ibraname gibi fesih kayıtları usulüne uygun düzenleniyor mu?

Klasik Vergi Kaçırma Yöntemleri

Bu listeyi oluştururken ki amacımız, kendini uyanık zannedenlerin bir inceleme anında kolayca ortaya çıkarılabileceğini ortaya koymak ve böylelikle caydırıcılık oluşturmak ve vergi mükelleflerinin gereksiz büyük riskler almalarının önüne geçmektir.

Ticari Defter Tasdiklerinizi Unutmayın! Hapse Girebilirsiniz

2015 yılında kullanılacak tasdike tabi yasal defterler 31.12.2014 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Vergi mükelleflerinin mali mevzuat konusundaki bilgi noksanlıkları ve ihmalleri vergisel riskler, hatta hapis cezası riski getirmektedir.

Sanatçıların Sosyal Güvenliği

Sanatçıların sigortalılıkları ile ilgili temel düzenleme 5510 sayılı Kanun’da yapılmıştır. Buna göre bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (eski SSK) kapsamında, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ise (b) bendi (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmıştır.

  • Facebookta Bizi Takip Edin